Parròquia de Sant Bartomeu

Dilluns Sant, Missa Crismal

Pasqua és novetat. Del costat obert de Crist, diu sant Joan, que « un dels soldats li traspassà el costat amb un cop de llança, i a l’instant en va sortir sang i aigua. » (Jn 19,34) La meditació secular dels Sants Pares de l’Església ha vist en aquesta aigua i sang, el do dels sagraments de la fe pels quals la força redemptora de la Pasqua de Crist ateny a cada cristià i la totalitat de l’Església, renovellant-la amb la gràcia del seu amor indestructible.

Així, doncs, com que els sagraments s’originen en la Pasqua de Crist, la litúrgia de la Mare Església, anticipa a la celebració del Tríduum Pasqual, la benedicció i la consagració dels Sants Olis que s’usaran a partir de la mateixa nit de Pasqua, a la Vetlla Pasqual, per a celebrar els sagraments de la Iniciació Cristiana en els catecúmens que hi seran batejats, confirmats i, per primer cop, prendran de la taula eucarística el pa i el calze de vida eterna.

Ara bé, com que per les parròquies el dijous al matí feinegem preparant la celebració del Tríduum Pasqual, la Missa on són beneïts i consagrats els Sant Olis, s’ha passat al Dilluns Sant per permetre i facilitar més assistència de preveres en aquesta celebració; els preveres, efectivament, hi són cridats, donat que en administrar els sagraments brollats de la Pasqua de Crist, ells són els coŀlaboradors del Bisbe i són per tota la diòcesi signe de comunió i de participació en una mateixa tasca : l’anunci de l’Evangeli amb paraules (predicació, catequesi) i obres (sagraments, caritat).

A més, com que aquesta Missa celebra a Crist en qui la unció de l’Esperit s’escampa a tota l’Església, i alhora reuneix tant clergat, també hi és previst que els preveres renovin les seves promeses sacerdotals; és, per dir-ho així, com l’aniversari de la seva ordenació encara que aquesta s’hagi esdevingut en altres dies.

Per això, tothom hi es convidat a participar-hi. En concret,

El Dilluns Sant, dia 30 de març de 2015, a les 10:30 del matí, a la catedral, MISSA CRISMAL.

La Catedral és gran. Hi cabreu tots els qui hi vingueu. Com que enguany ha fet cinquanta anys de la ordenació d’alguns sacerdots, aquests hi seran homenatjats fent-los els principals concelebrants. És una manera de dir perquè en l’Església no hi ha seleccions (Mt 23,8-12). Els sacerdots que fan 50 anys d’ordenació són Mn. Josep Lluís Ramos Jarque, Mn. Xavier Reñé Balcells, i el P. Antoni Quetglas Mas, paül.

Tagged on: , ,