BARTOMEU & NATANAEL

Trobades de preparació per al matrimoni

Quan els nuvis truquen a la comunitat parroquial amb la voluntat de celebrar el sagrament del matrimoni, els preveres o les persones responsables els ofereixen la participació, —junt amb altres parelles, i amb una temàtica orientada a descobrir-ne la vinculació amb la fe i amb els propòsits de vida cristiana—, en unes converses de desvetllament…

En el nostre Arxiprestat ens valem de la coŀlaboració que l’Arxiprestat de Tarragona centre ens proporciona. Per això en aquesta Web d’aquest arxiprestat, hi trobareu la programació per a l’any corrent.

Tagged on: ,