BARTOMEU & NATANAEL

2019, Abril | Setmana Santa

Diumenge de Rams o de la Passió del Senyor
Dia i Hora  St. Bartomeu Idioma St. Llorenç Idioma
Dissabte, vespre 20.00 ca 18.30 es
Diumenge, matí 10.30 ca 12.30 ca/es
Missa Vespertina de la Cena del Senyor
Dijous, vespre 20.00 ca 18.30 es
Divendres Sant de la Passió del Senyor
Via Crucis, matí 09.00 ca 10.30 es
Acció Litúrgica 19.00 ca 17.00 es
St. Enterrament 22.00 ca Processó de la parròquia
Vetlla i Diumenge de Pasqua de Resurrecció
Dissabte, nit 23.00 ca 20.30 es
Diumenge, matí 10.30 ca 12.00 ca/es
Dilluns de Pasqua cat Ermita M.D. de Berà : 10.30

Si ho preferiu podeu despenjar-vos tots els horaris o imprimir-los :
Horaris de les celebracions a l’església parroquial (St. Bartomeu) i a l’església de St. Llorenç.